Jaarlijks verlof
van 21/7/2019 tot en met 28/7/2019
en van 8/8/2019 tot en met 22/8/2019